Posiedzenie Komisji Infrastruktury w Krasiczynie i Lwowie

W dniach 23 i 24 listopada poseł Bogdan Rzońca przewodniczył obradom wyjazdowego posiedzenia Sejmowej Komisji Infrastruktury. Miało ono miejsce na Zamku w Krasiczynie oraz we Lwowie. Tematem rozmów była możliwość przywrócenia komunikacji kolejowej na trasie Przemyśl – Lwów; perspektywy poprawy infrastruktury drogowej po otwarciu planowanego przejścia granicznego Niżankowice – Malhowice; perspektywy rozwoju infrastruktury drogowej i…

Polski Związek Hodowców Gołębi

19 listopada poseł Bogdan Rzońca spotkał się z członkami Polskiego Związku Hodowców Gołębi. Spotkanie miało miejsce w Przysietnicy w powiecie brzozowskim. Entuzjaści zaprezentowali puchary za osiągnięcia w specjalistycznych konkursach i podzielili się swoją wiedzą w zakresie realizowanej pasji.