Obchody Święta Wojska Polskiego w Jaśle

15 sierpnia br. w parku miejskim w Jaśle odbyły się uroczystości Święta Wojska Polskiego. Licznie zebrane delegacje złożyły kwiaty przy płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego wykonała Miejsko- Kolejowa Orkiestra Dęta z Jasła. W uroczystościach udział wzięli jasielscy parlamentarzyści poseł Bogdan Rzońca oraz senator Alicja Zając.

Przekazanie samochodu gaśniczego

Od niedzieli OSP w Jabłonicy Polskiej może się pochwalić nowym średnim samochodem ratunkowo – gaśniczym. Jest to bardzo duże wsparcie dla strażaków ochotników z gminy Haczów. Poseł Bogdan Rzońca, jako członek Parlamentarnego Zespołu Strażaków, dokłada starań na rzecz pozyskiwania nowych pojazdów dla jednostek OSP.

Dzień Samorządu Terytorialnego

2 czerwca podkarpaccy samorządowcy świętowali Dzień Samorządu Terytorialnego. Uroczyste obchody połączone były z galą Podkarpackiej Nagrody Samorządowej. W kapitule zasiada między innymi poseł Bogdan Rzońca, który pogratulował reprezentantom mieszkańców Podkarpacia owocnej pracy na rzecz rozwoju wiosek, miast, gmin, powiatów oraz województwa.

Polsko – Hiszpańskie Forum Parlamentarne

W trakcie weekendu w krakowskim Pałacu pod Baranami odbywało się Polsko – Hiszpańskie Forum Parlamentarne. Podczas obrad poseł Bogdan Rzońca wziął udział w spotkaniu z Przewodniczącą Parlamentu Hiszpanii panią Aną Pastor Julian. Przedstawiciele parlamentów dyskutowali w blokach tematycznych poświęconych problematyce europejskiej, współpracy dwustronnej oraz polityce międzynarodowej.

Dzień Dziecka w Sejmie RP

W Dniu Dziecka uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 w Przysietnicy oraz Szkoły Podstawowej w Kątach otrzymali niecodzienny prezent. Mieli okazję zwiedzać budynki Sejmu RP i przysłuchiwać się obradom XXIII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży