Święconka dla Seniora

Podczas minionego weekendu poseł Bogdan Rzońca udał się do Grabownicy Starzeńskiej, aby wziąć udział w okolicznościowym spotkaniu „Święconka dla Seniora”. Miła uroczystość miała miejsce w miejscowym Domu Strażaka i została zorganizowana przy udziale Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckiej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.

Obwodnica Łańcuta

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa podpisano dziś umowę na realizację obwodnicy Łańcuta. Koszt inwestycji zamyka się kwotą blisko 100 milionów złotych. DK 94 to bardzo ważna trasa z punktu widzenia infrastruktury drogowej o znaczeniu zarówno lokalnym, jak i międzynarodowym, dlatego wyprowadzenie ruchu poza obręb miasta przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa podróżnych oraz mieszkańców.

PKP Cargo Jasło

Dziś w Zakładzie PKP Cargo Jasło na Hankówce odbyło się spotkanie dotyczące przyszłości jasielskiego oddziału Spółki. W rozmowach wziął udział poseł Bogdan Rzońca, Starosta Adam Pawluś, członek Zarządu PKP Cargo Jarosław Klasa oraz przedstawiciele załogi Sekcji Utrzymania i Napraw w Jaśle. Poseł otrzymał również bardzo obiecującą odpowiedź na interwencję skierowaną do Prezesa PKP Cargo pana…

Obchody rocznicy Katastrofy Smoleńskiej

W niedzielę 9 kwietnia poseł Bogdan Rzońca wziął udział w obchodach rocznicy katastrofy smoleńskiej w Jaśle i Brzozowie. W jasielskiej Farze odbyła się Msza Święta w intencji Ojczyzny, ofiar zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej, po czym nastąpiło przejście pod pomnik „Golgota Wschodu”, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze przy tablicach upamiętniających poległych. Rankiem 10 kwietnia…

Dzieci z Zarzecza w Sejmie

Na zaproszenie posła Bogdana Rzońcy do Warszawy przybyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zarzeczu. Dzieci z rodzinnej miejscowości posła Bogdana Rzońcy mają okazję brać udział w wycieczce, której sponsorem jest pan poseł. Młodzi mieszkańcy Zarzecza podczas swojego pobytu w stolicy odwiedzili między innymi budynki polskiego Parlamentu i z dużym zainteresowaniem przyglądali się pracy posłów i…