Konferencja poświęcona pamięci mieszkańców Podkarpacia, którzy nieśli pomoc Żydom w czasie II wojny światowej

W pierwszą rocznicę odsłonięcia tablicy upamiętniającej postać Eleonory Goleń oraz innych mieszkańców powiatu jasielskiego, którzy ratowali Żydów podczas II wojny światowej, zamieszczonej na budynku Sądu Rejonowego w Jaśle, w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle zorganizowano II konferencję poświęconą pamięci mieszkańców Podkarpacia, którzy nieśli pomoc Żydom podczas II wojny światowej.

Podpisanie umowy na realizację odcinka drogi ekspresowej S19 pomiędzy Rzeszowem a Lublinem- odcinek Kamień-Sokołów Małopolski Północ

 

21 grudnia 2018 r., w obecności ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, podpisano umowę na projekt i budowę drogi ekspresowej S19 od węzła Kamień do węzła Sokołów Małopolski Północ o długości 8 km. Wykonawcą odcinka S19 zlokalizowanego na terenach gmin Sokołów Małopolski i Kamień jest firma Budimex SA. Wartość umowy opiewa na 286,4 mln zł brutto.