Poświęcenie i przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipnica Górna

You are here: